DNTN thương mại Dũng Sơn

Giới thiệu doanh nghiệp

DNTN thương mại Dũng Sơn và tên đăng ký là DNTN thương mại Dũng Sơn, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. Giám đốc: Ô/B. Trần Văn Dũng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Đào Dương, xã Đào Dương, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ DNTN thương mại Dũng Sơn

Bản đồ đến địa chỉ DNTN thương mại Dũng Sơn
Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Đào Dương, xã Đào Dương, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 08-04-2009

Hoạt động từ: 2009-04-20