Công Ty TNHH Long Giang Kon Tum

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Long Giang Kon Tum và tên đăng ký là Công Ty TNHH Long Giang Kon Tum, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Xây dựng nhà để ở. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Long Biên . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Bình Giang, Xã Sa Bình, Huyện Sa Thầy, Kon Tum, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Long Giang Kon Tum

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Long Giang Kon Tum
Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Bình Giang, Xã Sa Bình, Huyện Sa Thầy, Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-09-11