Công Ty TNHH Wingen Edu Việt Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Wingen Edu Việt Nam và tên đăng ký là Công Ty TNHH Wingen Edu Việt Nam, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Hà Thị Hằng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 550 Trần Phú, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Wingen Edu Việt Nam

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Wingen Edu Việt Nam
Mã số thuế:
Địa chỉ: 550 Trần Phú, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-09-16