Doanh Nghiệp Tư Nhân 115 Hồng Phúc

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân 115 Hồng Phúc và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân 115 Hồng Phúc, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Vận tải hành khách đường bộ khác. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Như Quyền . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 06 Huỳnh Đăng Thơ, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân 115 Hồng Phúc

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân 115 Hồng Phúc
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 06 Huỳnh Đăng Thơ, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-15