Công ty liên doanh đá Lai Châu

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty liên doanh đá Lai Châu có tên giao dịch Lai Châu stone company và tên đăng ký là Công ty liên doanh đá Lai Châu, đã hoạt động hơn 24 năm trong lĩnh vực kinh tế Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. christopher cornow . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Mỏ Hátxum, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty liên doanh đá Lai Châu

Bản đồ đến địa chỉ Công ty liên doanh đá Lai Châu
Mã số thuế:
Địa chỉ: Mỏ Hátxum, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Giám đốc:

Kế toán:

GPKD: , ngày cấp 25-04-1997

Hoạt động từ: 1999-01-01