Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Vân

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Vân có tên giao dịch Doanh nghiệp tư nhân Hồng Vân và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Vân, đã hoạt động hơn 18 năm trong lĩnh vực kinh tế Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Chu Hồng Vân và giám đốc là Ô/B Ô/B. Chu Lệ Vân. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Vân

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Vân
Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Người sáng lập:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 18-03-2005

Hoạt động từ: 2005-03-18