Công Ty TNHH Agricultural Technology

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Agricultural Technology và tên đăng ký là Công Ty TNHH Agricultural Technology, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Hồ Hoàng Anh Khoa . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 48 đường Ngô Văn Sở, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Agricultural Technology

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Agricultural Technology
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 48 đường Ngô Văn Sở, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-09-30