Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Karaoke Vertu

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Karaoke Vertu có tên giao dịch KARAOKE VERTU và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Karaoke Vertu, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Văn Hùng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 286 YJ, đường Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Karaoke Vertu

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Karaoke Vertu
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 286 YJ, đường Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-09