Hình của Lê Nguyên Đại

Lê Nguyên Đại

Chức vụ: Giám đốc

Thông tin công ty:
Công Ty TNHH Gia An Bà Tô

Địa chỉ: 92/15 Huỳnh Minh Thạnh, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Sửa thông tin