Mã số thuế Công Ty TNHH Ember Associates Vietnam

Mã số thuế:
Địa chỉ: Tầng 2, số 2A/12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên khác:

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc:

Hoạt động từ: 2017-06-06

Ngành kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý

Tìm kiếm công ty