Mã số thuế Công Ty TNHH MTV Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước (Lô 103-107) (NTNN)

Mã số thuế:
Địa chỉ: #15 TTTM Tài Chính Dầu Khí Phú Mỹ Hưng 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2012-11-30

Tìm kiếm công ty