Mã số thuế Công Ty TNHH Xuân Mạnh Phúc

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Tiến Lập (tại nhà ông Đào Xuân Đang), Xã Mỹ Đức, Huyện An Lão, Hải Phòng, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2021-03-02

Ngành kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Tìm kiếm công ty