Hình của Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: Giám đốc

Thông tin công ty:
Công Ty TNHH Bắc Thành Sơn Hưng Yên

Địa chỉ: Thôn Tử Cầu, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên
Điện thoại:
Sửa thông tin