Công Ty Cổ Phần Bảo Minh Phú Yên

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Bảo Minh Phú Yên và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Bảo Minh Phú Yên, đang hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.600.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Bà) Lê Thị Thơm . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 10/2 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Bảo Minh Phú Yên

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Bảo Minh Phú Yên
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 10/2 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Chủ tịch hội đồng quản trị:

Hoạt động từ: 2019-07-31