Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Đỗ Gia Phát

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Đỗ Gia Phát và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Đỗ Gia Phát, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Đỗ Lê Danh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Bàn Nham Bắc, Xã Hòa Xuân Tây, Huyện Đông Hòa, Phú Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Đỗ Gia Phát

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Đỗ Gia Phát
Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Bàn Nham Bắc, Xã Hòa Xuân Tây, Huyện Đông Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tổng giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-04-17