Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nhất Anh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nhất Anh có tên giao dịch CÔNG TY CP TM-DV NHẤT ANH và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nhất Anh, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 10.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Văn Thiện . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 353 Trường Chinh, Phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nhất Anh

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nhất Anh
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 353 Trường Chinh, Phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-03-27