Công Ty Cổ Phần Việt Nam Ngày Mai

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Ngày Mai và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Việt Nam Ngày Mai, đang hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Ông) Nguyễn Tâm . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu phố Phú Thọ 2, Thị Trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hòa, Phú Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Việt Nam Ngày Mai

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Việt Nam Ngày Mai
Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu phố Phú Thọ 2, Thị Trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Chủ tịch hội đồng quản trị:

Hoạt động từ: 2019-07-30