Công Ty TNHH Đại Quang Minh Phú Yên

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đại Quang Minh Phú Yên và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đại Quang Minh Phú Yên, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Vinh Quang . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Giai Sơn, Xã An Mỹ, Huyện Tuy An, Phú Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đại Quang Minh Phú Yên

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đại Quang Minh Phú Yên
Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Giai Sơn, Xã An Mỹ, Huyện Tuy An, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-09-27