Công Ty TNHH Hiền Tín Phát

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Hiền Tín Phát và tên đăng ký là Công Ty TNHH Hiền Tín Phát, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 200.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Đức Hiền . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu phố Ngô Quyền, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Hiền Tín Phát

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Hiền Tín Phát
Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu phố Ngô Quyền, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-03-11