Công Ty Cổ Phần Phát Triển Quảng Bình

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Quảng Bình, tên quốc tế Quang Binh Development Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Phát Triển Quảng Bình, đang hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 100.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Tạ Văn Tố . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 5, đường Bàu Tró, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Quảng Bình

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Quảng Bình
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 5, đường Bàu Tró, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Tổng giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-04-19