Công Ty TNHH 1Tv Minh Ngọc

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH 1Tv Minh Ngọc và tên đăng ký là Công Ty TNHH 1Tv Minh Ngọc, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Lắp đặt hệ thống điện. Với vốn điều lệ 800.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trương Minh Ngọc . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn 8, Phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH 1Tv Minh Ngọc

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH 1Tv Minh Ngọc
Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn 8, Phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-16