Công Ty Cổ Phần Phúc Trạch Gia

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Phúc Trạch Gia, tên quốc tế Phuc Trach Gia Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Phúc Trạch Gia, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Hữu Thức . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu phố Châu An, Phường Quảng Châu, Thanh Hóa, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Phúc Trạch Gia

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Phúc Trạch Gia
Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu phố Châu An, Phường Quảng Châu, , Thanh Hóa, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-15