Công Ty TNHH Hậu Lộc Xanh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Hậu Lộc Xanh, tên quốc tế Hau Loc Blue Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Hậu Lộc Xanh, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 500.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Lê Thị Hằng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Đại Hữu, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Hậu Lộc Xanh

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Hậu Lộc Xanh
Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Đại Hữu, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-11