Công Ty TNHH Lux Homes

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Lux Homes có tên giao dịch LUX HOMES CO., LTD, tên quốc tế Lux Homes Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Lux Homes, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 8.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Văn Nam . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Lô 06, Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Lux Homes

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Lux Homes
Mã số thuế:
Địa chỉ: Lô 06, Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-09-20