Công Ty TNHH MTV Tình Trang

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH MTV Tình Trang và tên đăng ký là Công Ty TNHH MTV Tình Trang, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Xây dựng nhà để ở. Với vốn điều lệ 5.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Văn Tình . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Phú Điền, Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH MTV Tình Trang

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH MTV Tình Trang
Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Phú Điền, Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-06-17