Công Ty TNHH TM - DV Nguyễn Ong Mật

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH TM - DV Nguyễn Ong Mật có tên giao dịch CÔNG TY NGUYỄN ONG MẬT, tên quốc tế Honeybee Nguyen Services - Trading Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH TM - DV Nguyễn Ong Mật, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Ngọc Quý . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 10 Lương Thế Vinh, Khu 3, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH TM - DV Nguyễn Ong Mật

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH TM - DV Nguyễn Ong Mật
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 10 Lương Thế Vinh, Khu 3, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-11