Công Ty TNHH TM & DV Xây Dựng Kiên Cường

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH TM & DV Xây Dựng Kiên Cường và tên đăng ký là Công Ty TNHH TM & DV Xây Dựng Kiên Cường, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Xây dựng nhà để ở. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Đinh Văn Cường . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số nhà 111 Phú Vinh, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH TM & DV Xây Dựng Kiên Cường

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH TM & DV Xây Dựng Kiên Cường
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số nhà 111 Phú Vinh, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-11