Doanh Nghiệp Tư Nhân Trầu Cau Phong Vũ

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trầu Cau Phong Vũ và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Trầu Cau Phong Vũ, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Giám đốc: (Ông) Đoàn Công Thống . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn 9, Xã Quảng Hải, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Trầu Cau Phong Vũ

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Trầu Cau Phong Vũ
Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quảng Hải, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-16