Thôn Tiến Lập (tại nhà ông Đào Xuân Đang), Xã Mỹ Đức, Huyện An Lão, Hải Phòng, Việt Nam

Bản đồ đến Công Ty TNHH Xuân Mạnh Phúc

Các công ty lân cận

Công Ty TNHH Xuân Mạnh Phúc
Thôn Tiến Lập (tại nhà ông Đào Xuân Đang), Xã Mỹ Đức, Huyện An Lão, Hải Phòng, Việt Nam