Hình của Trần Nhất Minh

Trần Nhất Minh

Chức vụ: Giám đốc

Thông tin công ty:
Công Ty TNHH Mt Digital

Địa chỉ: Tầng 7, Số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin