Hình của Võ Như Thành

Võ Như Thành

Chức vụ: Giám đốc

Thông tin công ty:
Công Ty Cổ Phần Antrip City

Địa chỉ: Số 9, đường Ven Biển, ấp Thanh Bình, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Sửa thông tin