Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng - Cơ Điện Xanh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng - Cơ Điện Xanh và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng - Cơ Điện Xanh, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Xây dựng nhà để ở. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Đinh Xuân Trường . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 79 Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng - Cơ Điện Xanh

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng - Cơ Điện Xanh
Mã số thuế:
Địa chỉ: 79 Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-03-07