Công Ty TNHH Trương Anh Dũng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Trương Anh Dũng và tên đăng ký là Công Ty TNHH Trương Anh Dũng, đang hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng nhà để ở. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trương Phước Đại . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu Phố Mỹ Tân, Phường Mỹ Xuân, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Trương Anh Dũng

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Trương Anh Dũng
Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu Phố Mỹ Tân, Phường Mỹ Xuân, , Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-06-05