Công Ty TNHH Vt Steel

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Vt Steel và tên đăng ký là Công Ty TNHH Vt Steel, đang hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng nhà để ở. Với vốn điều lệ 36.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Xuân Trọng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu phố Mỹ Thạnh,, Phường Mỹ Xuân, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Vt Steel

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Vt Steel
Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu phố Mỹ Thạnh,, Phường Mỹ Xuân, , Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-03-04