Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Vàng Kim Tâm

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Vàng Kim Tâm và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Vàng Kim Tâm, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Giám đốc: (Ông) Phạm Văn Kỳ . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: ấp Phú Bình, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Vàng Kim Tâm

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Vàng Kim Tâm
Mã số thuế:
Địa chỉ: ấp Phú Bình, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2016-09-06

Ngành nghề kinh tế đang kinh doanh

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan