Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Hướng Nghiệp Thị xã Bà Rịa

Giới thiệu doanh nghiệp

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Hướng Nghiệp Thị xã Bà Rịa và tên đăng ký là Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Hướng Nghiệp Thị xã Bà Rịa, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thái Hưng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đường Hùng Vương, tổ 6, khu phố 7, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Hướng Nghiệp Thị xã Bà Rịa

Bản đồ đến địa chỉ Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Hướng Nghiệp Thị xã Bà Rịa
Mã số thuế:
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, tổ 6, khu phố 7, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Kế toán:

Hoạt động từ: 2008-08-26