Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới thiệu doanh nghiệp

Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tên đăng ký là Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);. Giám đốc: Ô/B. Lê Thị Đầy . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 6 Phạm Văn Đồng, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bản đồ đến địa chỉ Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 6 Phạm Văn Đồng, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Kế toán:

Hoạt động từ: 2009-01-01