Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái

Giới thiệu doanh nghiệp

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái và tên đăng ký là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. Giám đốc: Ô/B. Hoàng Xuân Lộc . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam. Điện thoại: , Fax: 0293857745

Bản đồ đến địa chỉ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái

Bản đồ đến địa chỉ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái
Mã số thuế:
Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam
Điện thoại:
Fax:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2009-03-23