Hình của Zsolt Tokoli

Zsolt Tokoli

Chức vụ: Giám đốc

Thông tin công ty:
Công Ty TNHH Ember Associates Vietnam

Địa chỉ: Tầng 2, số 2A/12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin