Sản xuất sản phẩm từ plastic ở Hà Nam

Tìm thấy 184 doanh nghiệp trong 2 lĩnh vực đang hoạt động ở ngành Sản xuất sản phẩm từ plastic

Các doanh nghiệp Sản xuất sản phẩm từ plastic mới ở Hà Nam

Phố Cà, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm

Xóm 5, Lạc Nhuế, Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng

Khu công nghiệp Đồng Văn, Huyện Duy Tiên

Xóm 1 - xã Phù vân, Thành phố Phủ Lý

Thôn Do Lễ, Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng

KCN Đồng Văn II, Huyện Duy Tiên

Xóm 7, thôn Nhất, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên

Xóm 5, Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng

Quốc lộ 38, Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên

Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý

Khu CN Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý

Lô C, Cụm CN mở rộng Tây Nam thành phố Phủ Lý, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý

Thôn Đọi Tam, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên

Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Kim Bình, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý

Xóm 1, thôn Lạc Nhuế, Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng

Xóm 5, Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng

Thôn Phú Gia, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm

Khu công nghiệp Đồng Văn II, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên

Thôn 2 - Văn Lâm, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng

Khu công nghiêp Đồng Văn III, Xã Hoàng Đông, Huyện Duy Tiên

Xóm 5, Thôn Thanh Nộn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng

Xóm 4, thôn Gốm, Xã Thụy Lôi, Huyện Kim Bảng

tổ 18, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý

Xóm 5, Thôn Lạc Nhuế, Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng

Khu công nghiệp Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý

Khu công nghiệp Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý

Cụm Công nghiệp – TTCN Kim Bình, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý

Km4, Quốc lộ 21, Xã Liêm Chung, Thành phố Phủ Lý

Khu Công nghiệp Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên

KCN Đồng Văn II, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên

Phòng 5, Công ty TNHH Hai Pha Việt Nam, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý

Thôn Quang Thừa, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng

Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng

Xóm 13 Chỉ Trụ, Xã Hợp Lý, Huyện Lý Nhân

Số 3, đường Châu Cầu, tổ 10, P. Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý

Khu công nghiệp Hòa Mạc, Thị Trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên

Lô CN-03, khu công nghiêp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng

Lô C, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý

Lô F10, đường N5, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý

Khu công nghiệp Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý

KCN Đồng Văn II, Huyện Duy Tiên

Khu công nghiệp đồng Văn II, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên

Xóm 5, Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng

Cụm CN BìnhLục, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục

Số 176, tổ 23, đường Trường Chinh, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý

Cụm CN-TTCN Bình Lục, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục

Cụm công nghiệp Bình Lục, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục

Đường D2, khu E, khu công nghiệp Hòa Mạc, Xã Trác Văn, Huyện Duy Tiên

Tổ 14 Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý

Xóm 8, Xã Liêm Chung, Thành phố Phủ Lý

Tìm kiếm công ty