Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê ở Quảng Bình

Các doanh nghiệp Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê mới ở Quảng Bình

Số 16, Ngô Gia Tự, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới

Tổ dân phố Thủy Sơn, Phường Quảng Long, Thị Xã Ba Đồn

TDP Thủy Sơn, Phường Quảng Long, Thị Xã Ba Đồn

Thôn Thượng Đức, Xã Đức Trạch, Huyện Bố Trạch

Thôn Tân Hải, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh

Số 292 Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới

Số 117, Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới

Số 88, Trần Phú, Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch

Số 40, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới

Số 38 đường Lý Thái Tổ, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới

12 Nguyễn Chí Diểu, Phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới

Số 66, đường Tôn Thất Tùng, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới

Tiểu khu 10, Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch

Tiểu khu 3, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch

Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới

Thôn Trường An, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh

Số 24, Nguyễn Trãi, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới

Thôn Thuận Trạch, Xã Mỹ Thủy, Huyện Lệ Thuỷ

Thôn Văn La, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh

Số 88, Trần Phú, Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch

88 Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới

Tổ dân phố 9, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới

Số 429, đường Quang Trung, Phường Quảng Long, Thị Xã Ba Đồn

Số 16, Ngô Gia Tự, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới

98 Lê Lợi, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới

Số 106, Lê Lợi, Phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới

Số 88, Trần Phú, Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch

Tổ dân phố Thủy Sơn, Phường Quảng Long, Thị Xã Ba Đồn

Số 108 Hùng Vương, Tiểu khu 5, Thị Trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh

Số 5, đường Bàu Tró, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới

Quốc lộ 1A, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới

Số 05, Xuân Diệu, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới

Số 214, Đường F325, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới

Tổ dân phố Thủy Sơn, Phường Quảng Long, Thị Xã Ba Đồn

Tổ dân phố 2, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới

Số 117, Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới

Số 88, Trần Phú, Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch

Số 185, Lê Lợi, Phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới

29 Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới

Số 28 Dương Văn An, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới

24 Nguyễn Trãi, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới

Số 01, Ngõ 133, Lý Thái Tổ, Phường Đồng Sơn, Thành phố Đồng Hới

Tổ dân phố 3, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới

Số 88, Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới

Tổ dân phố 9, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới

Tìm kiếm công ty