Xây dựng nhà để ở ở Thanh Hóa

Các doanh nghiệp Xây dựng nhà để ở mới ở Thanh Hóa

Thôn Phú Điền, Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc

Thôn Việt Yên, Xã Vĩnh Hùng, Huyện Vĩnh Lộc

Thôn Lê Giang, Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hóa

Lô 223 MB 6804, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa

Lô 28, MBQH 414, Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa

Lô 24 Khu đô thị Nam thành phố, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa

Khu công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hóa

K50-Khu 02, Khu đô thị Bình Minh, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa

Lô 08 MBQH 1825 Phố Quang Trung, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa

Khu Đồng Chợ, Tiểu khu 6, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia

SN 118 Nguyễn Quán Nho, Thị Trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hóa

Số nhà 494 Tiểu khu 12, Thị Trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hóa

Thôn Tân Ngữ 2, Xã Định Long, Huyện Yên Định

Lô 35 MBQH số 04/UBND-QLĐT, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa

Số 136, đường Triệu Quốc Đạt, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa

Thôn Hải Tân, Xã Hải Long, Huyện Như Thanh

Thôn Tân Ngữ 2, Xã Định Long, Huyện Yên Định

Thôn Hợp Nhất, Xã Tế Nông, Huyện Nông Cống

Số nhà 01 Đường Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa

Thôn 8, Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân

Thôn 7 Làng Sanh, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Lộc

Thôn Phú Cường, Xã Lộc Tân, Huyện Hậu Lộc

Thôn 6, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hóa

Lô 23 Bà Triệu, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

Khu phố 6, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn

Thôn Thái Bình, Xã Tân Thọ, Huyện Nông Cống

Lô 20 LK1, đường 1 Đông Phát, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa

Đội 5, thôn Thanh Liêm, Xã Hoàng Sơn, Huyện Nông Cống

Thôn Thành Giang, Xã Thiệu Thành, Huyện Thiệu Hóa

Tiểu khu Tập Cát 1, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống

Số 85 Ngô Từ, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa

Thôn Thọ Nga, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Nông Cống

Thôn Hà Bắc, Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia

Thôn Vân Thạch, Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống

Số 345, Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố Vĩnh Thành, Phường Trung Sơn

SN 84C đường Thọ Hạc, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

Lô 23 Bà Triệu, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

N20, khu 2, Khu đô thị Bình Minh, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa

Thôn Xuân Thắng, Xã Anh Sơn, Huyện Tĩnh Gia

Thôn 8, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc

Thôn Dương Huệ, Xã Cẩm Phong, Huyện Cẩm Thuỷ

36/47 Hàng Nan, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa

SN 266, đường Trí Hưng, tiểu khu 2, Thị Trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hóa

Thôn Cao Bắc, Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia

Thôn Bái Vàng, Xã Quảng Phong, Huyện Quảng Xương

Thôn Tân Chính, Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn

Thôn Tân Vinh, Xã Thăng Long, Huyện Nông Cống

Đội 6, Xã Xuân Trường, Huyện Thọ Xuân

Lô A186 MBQH 8018 Đường Nguyễn Phục, Phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa

Tìm kiếm công ty