Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại In Lâm Phong

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại In Lâm Phong, tên quốc tế Lam Phong Print Trading and Production Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại In Lâm Phong, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế In ấn. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Ngô Viết Hoàng Lâm . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 99 Cửu Việt 1, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại In Lâm Phong

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại In Lâm Phong
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 99 Cửu Việt 1, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-06-13