Công ty TNHH Chương Hải Hà Lợi

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty TNHH Chương Hải Hà Lợi và tên đăng ký là Công ty TNHH Chương Hải Hà Lợi, đã hoạt động hơn 14 năm trong lĩnh vực kinh tế Vận tải đường bộ khác. Giám đốc: Ô/B. Phan Kim Lợi . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 17 Đường Trần Phú, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: , Fax: 0943835737

Bản đồ đến địa chỉ Công ty TNHH Chương Hải Hà Lợi

Bản đồ đến địa chỉ Công ty TNHH Chương Hải Hà Lợi
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 17 Đường Trần Phú, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Điện thoại:
Fax:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 04

Hoạt động từ: 2010-06-01