Công Ty TNHH Một Thành Viên An Bình Hải Dương

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên An Bình Hải Dương và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên An Bình Hải Dương, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm. Giám đốc: Ô/B. Trần Đức Bình . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số nhà 192, đường Thanh Niên, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam. Điện thoại: , Fax: 03203848764

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên An Bình Hải Dương

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên  An Bình Hải Dương
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số nhà 192, đường Thanh Niên, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại:
Fax:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 01-06-2012

Hoạt động từ: 2012-06-01

Chi nhánh của Công Ty TNHH Một Thành Viên An Bình Hải Dương