Công ty TNHH EB Hải Dương

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty TNHH EB Hải Dương và tên đăng ký là Công ty TNHH EB Hải Dương, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Giám đốc: Ô/B. Đỗ Thị Uyên . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: , Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công ty TNHH EB Hải Dương

Bản đồ đến địa chỉ Công ty TNHH EB Hải Dương
Mã số thuế:
Địa chỉ: , Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2012-05-30