Công ty cổ phần Hana Motors

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty cổ phần Hana Motors có tên giao dịch WHITE BEAR và tên đăng ký là Công ty cổ phần Hana Motors, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất thiết bị điện. Giám đốc: Ô/B. INSOO KIM . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Lô số XN 35 KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công ty cổ phần Hana Motors

Bản đồ đến địa chỉ Công ty cổ phần Hana Motors
Mã số thuế:
Địa chỉ: Lô số XN 35 KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Tên khác:

Giám đốc:

Kế toán:

GPKD: , ngày cấp 30-05-2012

Hoạt động từ: 2012-06-01