Công ty phát triển số 1 - TNHH 1 TV

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty phát triển số 1 - TNHH 1 TV và tên đăng ký là Công ty phát triển số 1 - TNHH 1 TV, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Vận tải đường bộ khác. Giám đốc: Ô/B. Từ Khải . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: , Huyện Kinh Môn, Hải Dương, Việt Nam. Điện thoại: , Fax: 0436417158

Bản đồ đến địa chỉ Công ty phát triển số 1 - TNHH 1 TV

Bản đồ đến địa chỉ Công ty phát triển số 1 - TNHH 1 TV
Mã số thuế:
Địa chỉ: , Huyện Kinh Môn, Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại:
Fax:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2012-06-12