Kho bạc nhà nước Ninh Giang

Giới thiệu doanh nghiệp

Kho bạc nhà nước Ninh Giang có tên giao dịch Kho bạc nhà nước Ninh Giang và tên đăng ký là Kho bạc nhà nước Ninh Giang, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thanh Phong . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đường Khúc Thừa Dụ, Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Hải Dương, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Kho bạc nhà nước Ninh Giang

Bản đồ đến địa chỉ Kho bạc nhà nước Ninh Giang
Mã số thuế:
Địa chỉ: Đường Khúc Thừa Dụ, Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Giám đốc:

Kế toán:

Hoạt động từ: 2012-05-17