Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vận Tải Phương Trang

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vận Tải Phương Trang có tên giao dịch PHUONG TRANG TDI,. JSC, tên quốc tế Phuong Trang Transport Development and Investment Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vận Tải Phương Trang, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Với vốn điều lệ 5.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Dương Thị Mai . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 31/315 đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vận Tải Phương Trang

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vận Tải Phương Trang
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 31/315 đường Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Tên khác:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-03-22